Bedrijf

Duurzame bedrijfsmatige ambities zijn complex en veelomvattend in uitvoering. Het is essentieel te bepalen |WAAROM| het ene  belangrijker is dan het andere. Dit geeft prioriteit en kan omgezet worden in een |WAT| programma. Vervolgens bepaalt het bedrijf en zijn medewerkers |HOE| de uitdagingen gerealiseerd worden.

industrial-production

 Het resultaat geeft invulling aan de doelen die afgeleid zijn uit het |WAAROM|, passen bij de strategie en hebben commitment van bestuur en medewerkers.

 

 

Geef een reactie