Diepe geothermie

Als de ruimte beperkend is, zoals in Nederland, zullen ambitieuze duurzame energiedoelstellingen niet haalbaar zijn met ondertussen conventionele duurzame energie opwekking zoals windmolens en zonnepanelen.

geothermal-figure-150x150[1]

De diepe ondergrond is een optie. De onuitputtelijke aardwarmte op grotere diepte biedt een gigantisch energie reservoir. Een put kan tot 50 MW-th genereren. De aardtemperatuur stijgt 30C per kilometer diepte. Vanaf een diepte van 6 km is het ook mogelijk om duurzame elektriciteit te maken.

ADVIBE begeleidt het proces van het ontwikkelen van geothermie projecten in Nederland.