ADVIBE

ADVIBE BV is  opgericht in 2012 en richt zich op het ondersteunen van duurzame ontwikkeling van organisaties en gebieden volgens de lijn van: WHY ->  WHAT -> HOW. Effectiviteit boven efficiency, eerst de goede dingen doen en dan de dingen goed doen. Een gebied is zoveel meer dan de optelsom van gebouwen en openbare ruimte. Collectief kan je verschil maken en de regionale economie versterken. Organiseer een stevig consortium op basis van gemeenschappelijke waarden en trek je plan.

logo ADVIBE

ADVIBE is lid DGBC  en Rob Mathlener is vanaf begin betrokken bij de stuurgroep Duurzame Gebiedsontwikkeling van DGBC. Dit BREEAM keurmerk is nu beschikbaar voor certificering van duurzame gebieden.